11 Ağustos 2022 Perşembe

İstanbul, Türkiye

İlk Demokratik Yönetim

Image

Demokrasi ilk olarak eski Yunanistan'da, şehir devletlerinde uygulandı. Doğrudan demokrasiye çok yakın olan bu sistem Atina demokrasisi olarak anılır. Teoride bütün yurttaşlar mecliste oy verme ve fikrini söyleme hakkına sahipti fakat o günün koşullarına göre kadınlar, köleler ve o şehir devletinde doğmamış olanlar(metikler, yerleşik yabancılar) bu haklara sahip değillerdi. Bu sistemin en güçlü uygulayıcısı Atina idi: MÖ 4. yüzyılda nüfusun 250.000-300.000 arasında olduğu tahmin edilir. Bu nüfusun 100 bin Atina vatandaşı, vatandaşlar arasında da sadece 30 bini oy verme hakkına sahip olan yetişkin erkek nüfusu bulunduğu tahmin ediliyor.