11 Ağustos 2022 Perşembe

İstanbul, Türkiye

Demiri Kim Buldu

Demir, eski çağlardan beri bilinmektedir. İnsanlar tarafından kullanılan ilk demir muhtemelen meteorlardan gelmiş olabilir.

Haritayı Kim Buldu

Küresel bir dünya varsayımı kullanarak bir dünya haritası çizen ilk Yunan, Eratosthenes´ti. Ptolomey ilk olarak dünya haritalarını enlem ve boylamlar ve konik projeksi...

Zekâ Testini Kim Buldu

Stanford Binet Zekâ Testi, hazırlanmış ilk zekâ testidir. Fransız okul sistemi için Sorbonne Üniversitesi psikoloji bölümü yöneticisi Theodore Simon hazırlanan test, b...

Periyodik Tabloyu Kim Buldu

1869´da Rus kimyacı Dimitri Mendeleev, periyodik tablonun geliştirilmesine, kimyasal elementleri atom kütlesi ile düzenleyerek başladı. Diğer elementlerin keşfini öngö...

Karadeliği Kim Buldu

Yerçekimi alanları ışıktan kaçamayacak kadar güçlü olan nesneler ilk olarak 18. yüzyılda John Michell ve Pierre-Simon Laplace tarafından ele alındı. Kara deliği karakt...

Evrim Teorisini Kim Buldu

En geniş anlamıyla "evrim" kelimesi, belirli bir sırada meydana gelen değişim veya büyümeyi ifade eder. Terimin bu geniş versiyonu astronomik evrimi ve bilgisayar tasa...

Nükleer Füzyonu Kim Buldu

Füzyon, gözlemlenebilir evrenimizdeki en baskın tepkidir ve Güneşimize ve yıldızlara güç veren tepkidir. Bununla birlikte, nükleer füzyonun bilim ve fiziği sadece 1920...

Pusulayı Kim Buldu

Eski kaşifler, denizciler ve gezginler için hangi yoldan gidileceğini bilmek zor bir işti. İlk denizciler güneşi ve yıldızları hedeflerine gidip tekrar bulmalarına yar...

Dolma Kalemi Kim Buldu

Mürekkep haznesi olan bir kalemin en erken sözü 973 yılından kalmadır. Kuzeybatı Afrika bölgesi Mağrip halifesi Ma´ad al-Mu´izz, onu kullanırken elini temiz tutacak bi...

Ohm Kanununu Kim Buldu

Ohm Yasası, elektrik devrelerini incelemek için kullanılan temel denklemdir. Bir devredeki iki nokta arasındaki potansiyel farkın, bu iki nokta arasındaki akımın ürünü...

Güneş Enerjisini Kim Buldu

1839´da Alexandre Edmond Becquerel, elektriğin güneş ışığından nasıl üretilebileceğini açıklayan fotovoltaik etkiyi keşfetti. “İletken bir çözelti içine batırılmış bir...

Pi Sayısını Kim Buldu

Eski Babilliler, bir çemberin alanını, yarıçapının 3 katı kareye alarak hesapladılar ki bu, pi = 3 değerini verdi. Bir Babil tableti (yaklaşık 1900–1680 M.Ö.) daha yak...

Yerçekimini Kim Buldu

Yerçekimini Kim Buldu? Sir Isaac Newton, 1642-1727 yılları arasında yaşayan bir İngiliz matematikçi ve matematikçi ve fizikçiydi. Efsane Newton, doğanın kuvvetler...

Hidrojeni Kim Buldu

Hidrojen ilk olarak 1766´da Henry Cavendish tarafından ayrı bir unsur olarak tanındı. Bilim adamları bir element için hidrojen üretiyorlardı. Yazılı kayıtlar, Rober...

Uranyumu Kim Buldu

Uranyum, 1789 yılında Çek Cumhuriyeti´ndeki Joachimsal gümüş madenlerinden maden örneklerini analiz ederken Alman kimyager Martin Klaproth tarafından keşfedildi. Kimya...

DNA´yı Kim Buldu

1950´lerin başında DNA üzerinde çalışan araştırmacılar, genetik bilginin en küçük birimini ifade etmek için "gen" terimini kullandılar, ancak bir genin yapısal ve kimy...

İzafiyet Teorisini Kim Buldu

1905´te Albert Einstein, fizik yasalarının hızlandırıcı olmayan gözlemciler için aynı olduğunu ve bir boşluktaki ışığın hızının tüm gözlemcilerin hareketinden bağımsız...

Teleskopu Kim Buldu

Astronomide kullanılan tüm icatlar arasında teleskop, gökbilimciler için en önemli araçtır. Gökdelenleri bir dağın tepesinde ya da yörüngede ya da bir arka bahçe gözle...

Madenci Fenerini Kim Buldu

Humphry Davy, Cornwall Penzance´de 17 Aralık 1778´te doğdu. Parlak bir bilimci olarak seminer turları ve deneyleri büyük ilgi görüyordu. Fakat 1812´de laboratuvar kaza...

Mikroskopu Kim Buldu

Binlerce yıl boyunca, insanların görebildiği en küçük şey, insan saçı kadar geniş bir şeydi. Mikroskop 1590 civarında icat edildiğinde, aniden sularımızda, yiyeceğimiz...

Elektriği Kim Buldu

Elektriği kim buldu? Bu sorunun birden fazla cevabı var. Elektrik, iki cismin birbirine sürtünmesiyle, sıkıştırma gibi herhangi bir mekanik etki sırasında veya ısının ...

Tükenmez Kalemi Kim Buldu

Tükenmez kalem, adından da anlaşılacağı gibi, yazma yüzeyine doğru sürüklendiğinde dönen ve tükenmez kalemle rezervuardan gelen mürekkebin arkasında kalan bir kalemdir...