19 Ekim 2021 Salı

İstanbul, Türkiye

Gözlüğü Kim Buldu

Image

Gözlüklere dair ilk kayıtlar Romamılara ait olmakla birlikte ilk tasarımlar Çin'de bulunmuştur ve on üçüncü yüzyıla dayanır. Bu arada, iki İtalyan da yakın görmezliği, yani hipermetropiyi düzelten mercekler üzerinde çalışıyordu. Hem Pizalı Salvino D'Armate hem de Floransalı Alessandro Spina, burun köprüsü üzerine oturan merceklerin ilk örneklerini üretmekle meşguldü. Uzak görmezliği, yani miyopluğu düzelten mercekler ise bir asır sonra, 1400'ler de üretilecekti. Merceklerin, kulakların arkasına tutunan kollar sayesinde daha kullanışlı hâle getirilmesi için iki yüz yıl daha geçmesi gerekecekti. Ancak ilerleme yavaş oldu; ta ki 1775'te Amerikalı politikacı ve mucit Benjamin Franklin, aynı anda hem miyopluğu hem de hipermetropluğu düzelten çift odaklı mercekleri geliştirinceye kadar. Bu mercekler sonraki tüm gözlük tasarımlarında kılavuz hâline geldi. Sonuçta, gözlüklerin modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası hâline 1700 yıllık bir geliştirme dönemi gerektirdi.