2 Aralık 2021 Perşembe

İstanbul, Türkiye

Farabi Kimdir

Image

Farabi (870-950) matematik, botanik, tıp, müzik, felsefe ve mantık üzerine çalışmalar yazan bir bilgindir. Farabi 850 yılında Türkistan Farab'da doğdu. Asıl adı “Ebu Nasir Muhammed İbn Türkan el Farabi” dir. Kökeni Türkçedir. Batı felsefesi dünyasında Alfarabius olarak bilinir. İlk eğitimini Farab'da aldı. Babasının tavsiyesi ile bilim öğrenmek için Bağdat'a gitti. Bağdat'taki Hıristiyan filozof Abu Bishr Metta bin Yunus'tan felsefe dersleri aldı. Bu arada; Arapça, Farsça, Yunanca ve Latince iyi öğrendi ve bilim öğrenirken Aristoteles ve Platon'u defalarca okudu.

Farabi dilbilgisi, bilim ve mantığı öğrendikten sonra kendini tamamen felsefeye adadı. Farabi 941 yılında Halep'e gitti. Halep'te Hamdanoğulları'nın kurallarından Seyfüddevle Ali ile kaldı. Zamanını felsefi düşüncelerini ve öğrenmelerini yazarak geçirdi.
 
Farabi, bilimleri metafizik, matematik ve fizik bilimleri olarak üç kategoriye ayırmıştır. Bu bilim kategorileri yöntemi Avrupalı ??bilim adamları tarafından benimsenmiştir. “Ses” in ilk mantıklı açıklamasını yaptı. Kanun adlı enstrümanı icat etti. Deneyler yaptı ve havadaki titreşimlerin dalga boylarına göre azaldığını ve çoğaldığını keşfetti.
 
Çeşitli uyuşturucular üzerine kitaplar yazan Farabi, tıp alanında da çalıştı. Kitaplarından birinde güçlü bir kişiliğin, sağlıklı bir bedenin, sağlıklı bir aklın, sağlıklı, güçlü bir ruhun ve sağlam bir ahlakın nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Tıp alanındaki çalışmalarında sağlıklı bir vücuda sahip olmak için ne yapılması gerektiğini belirledi ve tıp bilimi için bu doğrultuda yedi ilke belirledi.

Farabi’nin eserleri Aristoteles'in düşüncelerinin yeniden anlaşılmasında büyük önem taşıyordu.
 
Farabi mantık, matematik, felsefe, tıp ve müzik üzerine kitaplar yazmıştır. 10'dan fazla kitabı olduğu bilinmektedir. Farabi'nin 14 Aralık 950 veya 12 Ocak 951'de Şam'da öldüğü tahmin edilmektedir.