11 Ağustos 2022 Perşembe

İstanbul, Türkiye

Haritayı Kim Buldu

Image

Yunanlılar harita yapımını sağlam bir matematiksel temele oturtmakla meşguldürler. Dünya haritası yaptığı bilinen en eski Yunan Anaximander'dı. MÖ 6. yüzyılda, dünyanın silindirik olduğunu varsayarak, o zaman bilinen dünyanın bir haritasını çizdi.
 
Küresel bir dünya varsayımı kullanarak bir dünya haritası çizen ilk Yunan, Eratosthenes'ti. Ptolomey ilk olarak dünya haritalarını enlem ve boylamlar ve konik projeksiyon kullanarak çizdi.
 
MS 150 yılında Coğrafya adlı altı ciltli bir atlas üretti.
 
Ayrıca, İngilizler haritaya ve zamanın hesaplanmasına yatırım yaptılar ve Fransız hükümeti para kazanırken onu ücretsiz olarak insanlara verdi.